Política de Privacitat

Política de privacitat

El lloc web www.acceseo.com(en endavant, el "Lloc Web") és propietat de Juan Seguí Moreno amb nom comercial Intueix (en endavant, "Intueix"), amb domicili al carrer Oliver n º 1, 03802, Alcoi, Alacant, Espanya; amb CIF número 21680971-K. Pot contactar amb Intueix a través del 96 633 15 88, 644 22 15 88 o de l'adreça de correu electrònic: info@acceseo.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL

El logotip i la denominació "Acceseo Labs", així com altres signes distintius (gràfics o denominacions), que apareixen en aquesta web són propietat exclusiva de Acceseo Labs, de tal manera que és aquesta entitat l'única autoritzada a utilitzar-los.

NOM DE DOMINI

D'igual forma a lo ressenyat en els paràgrafs anteriors, els noms de domini "www.acceseo.com", "www.acceseo.es", "www.acceseo.net", "www.acceseo.org"i tots aquells que serveixin per accedir al present lloc són de titularitat exclusiva de Acceseo Labs. L'ús indegut dels mateixos suposaria una infracció dels drets adquirits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei

USO PERSONAL

L'usuari queda expressament autoritzat per Acceseo Labs a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar al seu disc dur o qualsevol altre suport físic, els continguts i actius emparats o no per un dret d'exclusiva (a excepció dels programes d'ordinador), sempre que aquesta actuació s'efectuï per a l'ús personal i privat de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els esmentada drets i continguts. Aquesta llicència d'ús personal s'entén efectuada sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d'autor i de propietat industrial que es realitzen, sense que això signifiqui la concessió de llicència alguna a l'usuari.

Qualsevol altre ús dels continguts o creacions intel lectuals d'aquest lloc requerirà l'autorització expressa i per escrit de Acceseo Labs.

RESERVA D'ACCIONS LEGALS

Acceseo Labs es reserva en tot moment l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel lectual i industrial enfront d'un ús no autoritzat dels mateixos oa qualsevol actuació que pogués perjudicats.

COOKIES

Les cookies (persistents) són fitxers de text que s'emmagatzemen al disc dur de l'ordinador de l'usuari fins que expiren (les cookies persistents són creades amb dates d'expiració) o fins que el propi usuari les esborra. Les galetes no permeten la identificació unequívoca de l'ordinador de l'usuari, però, poden ser utilitzades per obtenir certa informació sobre el mateix.

La gran majoria dels navegadors accepten l'ús de cookies de manera automàtica, però, aquesta opció pot ser desactivada per l'usuari canviant la configuració del seu navegador.

ENLLAÇOS

Els enllaços amb els que l'usuari pugui trobar durant la navegació en aquest lloc Web li permeten abandonar aquest lloc.

Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació del contrari, amb Acceseo Labs, qui no es fa responsable dels continguts als quals s'accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que d'aquells es realitzi, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos .

En qualsevol cas, Acceseo Labs es compromet a fer tot el possible per evitar l'existència en el seu lloc web d'enllaços a pàgines de contingut il legal, que promoguin activitats il lícites, racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

En el cas que algun usuari estimés que algun enllaç inclòs el Lloc Web menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ha de comunicar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a Acceseo Labs, tenint la confiança de que es prendran les mesures oportunes al respecte.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Encara que Acceseo Labs intentarà proporcionar als usuaris d'aquest lloc tota la informació de la forma més completa, exacta i actualitzada possible, no garanteix l'exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i per tant, eludeix expressament tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin sofrir per l'ús de les dades obtingudes, o per la possible suspensió, cancel lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis, sense necessitat de comunicació prèvia.

Els usuaris han de ser conscients en tot cas que l'ús dels continguts i serveis d'aquest lloc es fa al seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i que Acceseo Labs no garantiza en ningún caso:

  • Total operativitat o disponibilitat dels seus serveis. Tenint en compte que sempre que sigui possible, s'advertirà als usuaris de possibles interrupcions en el seu funcionament amb la major antelació possible.
  • La utilitat, exactitud, actualització o infal libilitat dels seus continguts o serveis per a la presa de decisions o realització de cap activitat en particular
  • Absoluta privacitat en la utilització d'aquest lloc, ja que no s'ha de descartar la possibilitat que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de l'accés o utilització que els usuaris puguin fer dels seus continguts o serveis, i conseqüentment, exclou tota responsabilitat a aquest respecte.
  • Absència de virus informàtics. Acceseo Labsno es fa responsable dels possibles danys causats per aquest tipus de programes, l'absència no es pot garantir. No obstant això, es posa en coneixement de l'usuari que es prendran totes les mesures possibles per minimitzar al màxim aquesta amenaça.

En qualsevol cas, Acceseo Labs Posa a disposició dels usuaris la següent adreça de correu electrònic: info@acceseo.com, amb la finalitat que puguin aportar qualsevol tipus de comentari, suggeriment o rectificació que estimin oportú, amb la finalitat de poder evitar o solucionar qualsevol tipus d'incidència o irregularitat de la manera més ràpida i eficient possible.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles.

La manera més fàcil i eficaç per sol licitar qualsevol aclariment, o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és l'enviament d'un e-mail a info@acceseo.com.

  • Twitter es troba fora de servei